+48 799 703 030

Czy można kupić nieruchomość z lokatorem?

× zdjecie przedstawia promowaną ofertę sprzedaży mieszkania Sprawdź ofertę do remontu 👈

Prawo zezwala na sprzedaż nieruchomości z lokatorem

Pamiętaj, że proces sprzedaży nieruchomości jest trudniejszy.

  • W takiej sytuacji należy poinformować nabywcę o stanie prawnym nieruchomości oraz zameldowanych pod tym adresem osobach.
  • Polskie prawo chroni lokatorów, również tych niewywiązujących się ze swoich obowiązków. Przy zakupie trzeba liczyć się, że pozbycie się nieruchomości o takim stanie prawnym będzie wiązało się z pewnymi niedogodnościami.

Proces zakupu nieruchomości z lokatorem

  • Nowy właściciel nieruchomości wstępuje w prawa i obowiązki wcześniejszego właściciela, również w te wynikające z zawartej wcześniej umowy najmu
  • . Zgodnie z terminami określonymi w ustawie, nabywca nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę najmu z wyjątkiem umowy zawartej na czas określony z tak zwaną datą pewną, potwierdzoną notarialnie (w tym przypadku okresem wypowiedzenia jest termin wygaśnięcia umowy).

Czy musimy mieszkać pod jednym dachem z osobą zameldowaną?

  • Art. 28 ust 3 Ustawy o ewidencji ludności mówi o tym, że zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdzeniu faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Wiąże się z tym fakt, że jako właściciel nieruchomości nie musimy dzilić się dachem nad głową osobą zameldowanym i nawet Policja nie może nas do tego zmusić, gdyby osoba zameldowana na to naciskała.

Jak wymeldować lokatora?

  • z „Art. 35. ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, który mówi, że „Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.”
  • Jako właściciel nieruchomości wykażesz, że doszło do kupna mieszkania z zameldowanym lokatorem, ponieważ osoba tam nie przebywa i według tych informacji organ meldunkowy musi przeprowadzić postępowanie z obowiązkiem wydania decyzji.
  • Decydując się na kupno nieruchomości z lokatorem, trzeba pamiętać o tym, że osoba zameldowana pod tym adresem musi go dobrowolnie opuścić.

Prawo dożywocia

  • Najczęściej sprzedawane jest mieszkanie z lokatorem, któremu przysługuje prawo dożywocia. W związku z tym taki najemca może zamieszkiwać w lokalu aż do śmierci i nikt nie ma prawa go stamtąd wyrzucić. Informacja tego typu powinna znajdować się w księdze wieczystej nieruchomości, dlatego przed zakupem zawsze warto sprawdzić czy na lokalu mieszkalnym nie ciążą żadne obciążenia.
Ta strona używa plików cookies w celu uspawniania funkcjonalności witryny      
Akceptuję